< zpět 2012 reference

Poslanecká sněmovna PČR

13 měsíců

doba realizace projektu

6 návrhů

řešení úvodní stránky

100+ hodin

věnovaných diskuzím o jednotlivých prvcích

56 šablon

bylo nakresleno v rámci kompletní realizace

Na základě výběrového řízení jsme byli zvoleni pro realizaci grafiky a šablon pro nový web Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po více jak roce práce na projektu jsme na jaře roku 2012 dodali set čítající 56 grafických a HTML šablon a jejich variant. O nasazení šablon na redakční systém, rozšíření obsahu a naprogramování nových funkcí webu se postaral interní tým Poslanecké sněmovny.

Poskytnuté služby

Prohlédnout si online

Chcete si prohlédnout prezentaci? Kliknutím na níže uvedený odkaz se Vám prezentace otevře do nového okna/záložky.

psp.cz

Během úvodních kol jsme realizovali několik různých

grafických návrhů

možného řešení budoucí prezentace.

Finální

úvodní stránka

Cílem projektu bylo vytvoření moderního, uživatelsky příjemného portálu, který umožní lepší orientaci ve velkém množství dat a dokumentů, které web Poslanecké sněmovny nabízí.


Z grafického pohledu bylo úkolem vytvoření stránek, které budou moderním a čistým designem korespondovat s novým logem, které pro Poslaneckou sněmovnu nově vytvořil akademický malíř Oldřich Kulhánek.

Pro přehlednější informace o akcích v Poslanecké sněmovně byly napříč webem použity kalendáře, kde jsou soustředěny nejdůležitější události.

Kalendáře naleznete jak na úvodní stránce, tak na stránkách výborů, komisí, delegací, jednotlivých podwebech delegací nebo webu předsedkyně Poslanecké sněmovny.

sada ikon

orientační

mapka budov PSP

Průběh

legislativního procesu

Modernizací prošly i sněmovní tisky, které jsou nově doplněny o graf legislativního procesu, kde je vyznačeno, jakými kroky již návrh prošel a naznačen postup dalšího projednávání.

Šablony pro

56 jednotlivých podstránek

Výstupem naší práce bylo grafické zpracování dodání 56 HTML šablon pro různé obsahové stránky webu. O nasazení šablon na redakční systém, rozšíření obsahu a naprogramování nových funkcí webu se postaral interní tým Poslanecké sněmovny.


Informace a dokumenty jsou na webu nyní snáze a rychleji přístupné, přibyly stránky podrobně vysvětlující, co sněmovna dělá a může občanům nabídnout. Sněmovna se novým webem více otevírá veřejnosti, významně byly rozšířené sekce informačního střediska. Velký důraz se při tvorbě šablon kladl na stránky s detaily poslanců, kde lze nyní snáze vyhledávat v historii předešlých volebních období.


Adresa

Giant interactive s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8 – Karlín

Kontakt

T: 222 311 533
M: 602 818 858
E: info@giant.cz

Twitter

 
@giant.cz
 

Prezentace SEO.CZ

Nabídku SEO a správy PPC naleznete na našem specializovaném webu.